معرفی کتاب

 

خلیج فارس در نقشه های کهن

خلیج فارس در نقشه های کهن

گزیده ای از مجموعه نقشه های خلیج فارس در طول تاریخ


خلیج فارس در نقشه های کهن

تهیه این کتاب از:

خرید این کتاب از سایت iranibook.com   خرید این کتاب از سایت آدینه بوک

راه های تهیه این کتاب از مؤسسه سحاب (حضوری، پستی، تلفنی، و توسط پیک)

سایت مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

 

 


کتاب خلیج فارس در نقشه های کهن، گزیده ای از مجموعه نقشه های نخستین آبراه بزرگ جهان است که از حدود پنج هزار سال و اخیراً در منابعی از ٩ هزار سال پیش در آن کشتیرانی می شد.

در دوره آشوریان (از حدود ٣٩٠٠ تا ٢٦٠٠ سال پیش) آن را «آب تلخ» می گفتند. در دوره هخامنشیان از ٢٥٥٠ سال پیش «دریای پارس» نام گرفت و تاکنون در تمام نقشه های کشورهای جهان «خلیج پارس»، به زبان همان کشور، همین معنی را می رساند و تمام سازمان های بین المللی نیز «پرشین گلف» نام برده و می برند، حتی کشورهای عربی تا چند دهه پیش.

از چند دهه پیش ابتدا عبدالکریم قاسم رئیس جمهور کودتاگر عراق و بعد جمال عبدالناصر رئیس جمهور کودتاگر مصر درپی اختلاف با محمدرضا شاه پادشاه ایران، این آبراه کهن را «خلیج عربی» اعلام کردند و در پی عبدالناصر چند کشور عربی نیز از وی پیروی کردند.

این در حالی است که در روزگاران باستان تا مدت ها خلیج عربی نام «دریای سرخ» کنونی بود و این دلیلی روشن است که نمی تواند دو خلیج عربی در نزیکی هم باشند و نام خلیج عربی بر آبراه تاریخی ٢٥٥٠ ساله خلیج فارس، نامی جعلی و کینه توزانه است... 


خلیج فارس در نقشه های کهن

٩٦ صفحه، تمام رنگی، چاپ اول: اردیبهشت ١٣٨٤، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

 


استفاده از مطالب این سایت با ذکر دقیق منبع مجاز است. همه حقوق برای مؤلف و ناشرین محفوظ است.