تصویر جلد کتاب شهرستان شمیران

 

شهرستان شمیران - مؤلف: علی اکبر محمودیان - بنیاد دانشنامه نگاری ایران

 

بازگشت به مشخصات کتاب          بزرگنمایی تصویر پشت جلد